راهنماي مراجعان
     

 
کتابچه راهنمای ارباب رجوع

نمودارهای
گردش کار مرتبط با مرکز تأیید صلاحیت ایران
 
نمودار گردش کار صدور گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاههای همکار (براساس استاندارد 17025)
نمودار گردش کار صدور گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاههای همکار (براساس روش اجرایی NACI-P13)

نمودارهای گردش کار مرتبط با اداره کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات
 
نمودارهای گردش کار مرتبط با مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
 
 
نمودارهای گردش کار مرتبط با معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت
 
 
نمودارهای گردش کار مرتبط با دفتر آموزش و ترویج استاندارد
 

نمودارهای گردش کار مرتبط با دفتر هماهنگی و تدوین استاندارد

 

تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم