اطلاعيه انتخاب واحدهاي نمونه سال 98-97

قابل توجه كليه واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد


در راستاي انتخاب و معرفي واحدهاي نمونه استاندارد سال 1398-1397، عوامل، ضوابط و امتيازات ارزيابي مطابق با آخرين ويرايش در لينك زير قابل مشاهده است . لذا باتوجه به دوره بررسي و ارزيابي كه از تاريخ 97/03/31 تا 98/03/31 خواهد بود، واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد مي‌توانند ضمن انجام اقدامات لازم در راستاي عوامل تاثيرگذار، ا زهم اكنون نسبت به تهيه و تكميل مستندات لازم اقدام نمايند. لازم به ذكر است كه هرگونه تغيير در عوامل و ضوابط ارزيابي در سايت اطلاع رساني مي گردد. ضمنا اداره نظارت بر اجراي استاندارد اين اداره كل به آدرس خيابان قصردشت، بالاتر از چهارراه مطهري، آماده پاسخگويي و راهنمايي در اين زمينه مي باشد. 
                                     فرم انتخاب واحد نمونه سال 98

                                              چيدمان مدارك انتخاب واحد نمونه سال 98

                                                دستورالعمل انتخاب واحدهای نمونه (شماره 236-130-د)


                                                                      شرایط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه

 

 

 
اطلاعيه انتخاب مسئولين كنترل كيفيت نمونه سال 98


بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين كنترل كيفي واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد   ميرساند كه ضوابط و امتيازات ارزيابي مسئول كنترل كيفي نمونه در لينك زير موجود ميباشد و متقاضيان ميتوانند ضمن تكميل مستندات لازم تا تاريخ 98/02/31  نسبت به ارايه مدارك به معاونت استاندارد سازي و آموزش اداره كل استاندارد فارس به ادرس شيراز- خ قصرالدشت-بالاتر از چهار راه استاد مطهري  اقدام نمايند.

تذكر : درخواستهايي كه به صورت ناقص يا خارج از زمان تعيين شده  ارايه گردد ، امكان اقدام  بر روي آنها  ميسر نمي باشد.                                  روش اجرايي انتخاب مسئولين كنترل كيفيت نمونه (شماره ر/32/215)

                                             ضوابط ارزشيابي مديران كنترل كيفيت نمونه واحدهاي توليدي

         

 

 

اطلاعيه انتخاب مراكز آموزشي همكار نمونه سال 98  بدينوسيله به اطلاع مراكز آموزشي همكار اداره كل استاندارد فارس   ميرساند كه ضوابط و امتيازات ارزيابي مراكز آموزشي همكار نمونه در لينك زير موجود ميباشد و متقاضيان ميتوانند ضمن تكميل مستندات لازم تا تاريخ 98/02/31 نسبت به ارايه مدارك به ميز خدمت اداره كل استاندارد فارس به ادرس شيراز- خ قصرالدشت-بالاتر از چهار راه استاد مطهري  اقدام نمايند.

تذكر : درخواستهايي كه به صورت ناقص يا خارج از زمان تعيين شده  ارايه گردد ، امكان اقدام  بر روي آنها  ميسر نمي باشد.


                                                                              دستورالعمل انتخاب مراكز آموزشي همكار نمونه  (شماره د/32/216)

                                                                                                                                                          فرم ضوابط انتخاب مراكز آموزشي همكار نمونه

                                                                                                      راهنما و مستندات الزامي

 

 

تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم